Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Z Vody a z Ducha Úvod – Slovenský preklad

23. 03. 2017 23:38:28
Krst vodou je osobným vyjadrením pokánia a viery v Ježiša Krista. Toto je spôsob, akým vyjadrujeme náš záväzok k celoživotnému učeníctvu.

Aby sme nasledovali Ježiša Krista, musíme sa stať učeníkmi, ľuďmi, ktorí sú premenení, tým, ako sa nepretržite usilujú tvarovať svoje životy podľa príkladu a učení Ježiša Krista.

Z Vody

Z Vody

Preto, ak je ktokoľvek nový v Kristovi, je novým stvorením...
– Druhý list Korinťanom 5:16-21, prispôsobené

Keď žijete v posvätnej komunite ako Kristove nové stvorenie, stanete sa tým, kým ste povolaný byť.
– Náuka a Zmluvy 164:9b, prispôsobené

Keď si vyberieme, byť pokrstený, odpovedáme na Božiu milosť a pozvánku žiť zmluvu mieru – shalomu – Božej vízii pre celé stvorenie. Toto je osobné rozhodnutie ale (túto) zmluvu žijeme v komunite, pretože cirkevná komunita pomáha splniť náš záväzok.

Konfirmácia (krst Duchom) pozýva učeníkov do života a misie Kristovej Komunity. Naše misijné prehlásenie vyhlasuje dôležitosť komunity: „Hlásame Ježiša Krista a podporujeme (zakladáme/tvoríme/budujeme) komunity radosti, nádeje, lásky a mieru. Komunita je ((miesto)), kde sa učíme a cvičíme vo vytváraní mieru, veľkorysosti, pohostinnosti, celistvosti, svedectve, misii a ďalších.

Ľudia, ktorí majú 8 rokov alebo sú starší, môžu byť pokrstený oprávneným kňazstvom Kristovej Komunity. Ľudia, ktorí boli pokrstení vodou v inej Kresťanskej denominácii, keď mali 8 rokov alebo boli starší, si môžu vybrať, že budú konfirmovaný za člena Kristovej Komunity, bez toho, aby boli znovu pokrstený. Toto spĺňa smer(ovanie) dané v Náuke a Zmluvách 164:2b-c:

Božia milosť, odhalená v Ježišovi Kristovi, sa voľne pohybuje po celom stvorení, často presahujúca ľudské vnímanie, aby dosiahla božské účely v životoch ľudí. V súlade s Božou vôľou vedie Duch Svätosti niektorých ľudí, ktorí sa už (predtým) zaviazali Ježišovi Kristovi skrze Kresťanský krst, aby ďalej zamerali svoju odpoveď skrz cirkevné členstvo.
Jednotlivci (už) predtým pokrstení vodou s postojom pokory a pokánia a v rámci vyjadrenia viery v Ježiša Krista, sa môžu stať členmi cirkvi skrz sviatosť konfirmácie Duchom Svätosti.

Podľa pravidiel Kristovej Komunity, deti (alebo dospelí), ktoré boli pokrstené v inej denominácii pred ôsmym rokom, musia byť znovu pokrstené kňazstvom Kristovej Komunity, pred tým, ako budú konfirmované.

Môžete pozvať tých, ktorí už boli pokrstení ale sú pre nich nové myšlienky učené v Z vody a z Ducha, aby prešli všetkými lekciami taktiež. Prvé Predsedníctvo odporúča, aby Z vody a z Ducha bolo učené všetkým osobám, aby ponúklo porozumenie súčasnej identity, misie, vyhlásenia a vier Kristovej komunity. V skutočnosti, členovia všetkých vekových kategórií nájdu obnovené chápanie milosti, zmluvy, komunity, misie a viac v tomto smere. Spoločným zapájaním sa v týchto lekciách, členovia môžu poskytnúť svoju podporu tým, ktorí zvažujú krst a konfirmáciu, ako aj obrodiť svoje vlastné chápanie a záväzok.

Náuka a Zmluvy 164:3a-b vyzýva členov cirkvi aby „(pre)skúmali hĺbku svojho krstného záväzku,“ aby „sa stali plne ponorený do života služobníka Krista,“ a aby „žili význam svojho krstu denne.“ Z vody a z Ducha môže dať členom vašej kongregácie práve takú(to) príležitosť.

Pre Inštruktora

Z vody a z Ducha obsahuje 12 lekcií, ktoré majú pripraviť žiaka na krst a konfirmáciu do Kristovej Komunity. Z vody... Príprava na Krst je séria šiestich lekcií na pripravenie osoby na krst. Z vody... Príprava na Konfirmáciu je séria šiestich lekcií, ktoré majú pripraviť osobu na konfirmáciu do Kristovej Komunity. Táto študijná príručka môže byť taktiež použitá na predstavenie a znovu-predstavenie mládeži, mladým dospelým a hľadačom, identity, misie, vyhlásenia a viery Kristovej Komunity.

Počas toho, ako sa študenti pripravia na krst, objavia náš základ v Živom (Žijúcom) Bohu, Božiu víziu pre stvorenie, posvätný príbeh, mier Ježiša Krista, a sviatosti. Žiaci budú pozvaní k zmluve s Ježišom Kristom skrze krst.

Počas toho, ako sa študenti pripravia na konfirmáciu, sa naučia (spoznajú) príbeh Kristovej Komunity, Pretrvávajúce Princípy a Základné Viery, Božiu milosť a veľkorysosť, a misiu Ježiša Krista.

.......

Každý žiak by mal mať osobný výtlačok Biblie (pokiaľ možno, všetky tri knihy písma Kristovej Komunity) ako úvod do bohatstva a dôležitosti písma v Kristovej Komunite.

Kópia Zdieľanie v Kristovej Komunite, tretia edícia, je tiež odporúčaná pre každého žiaka. Táto kniha môže byť kúpená skrz Herald House.

Žiaci môžu byť pokrstení po dokončení krstných lekcií a pred začatím konfirmačných lekcií, alebo sa môže krstné a konfirmačné stretnutie konať na konci oboch – krstných a konfirmačných lekcií.

Pre Študenta

Táto kniha je pre teba! Táto kniha je pre tvoje čítanie a robenie si poznámok. Používaj ju na kreslenie alebo zapisovanie svojich myšlienok, otázok a postrehov, zatiaľ čo skúmaš každú lekciu.
Čo konkrétne spôsobujú (tieto) písma alebo myšlienky, že si myslíš, cítiš, nad čím premýšľaš a kladieš otázky? Ako pasujú s tým, čo už vieš alebo čomu veríš vo svojej viere?

Pokiaľ študujete ako skupina, neváhajte zastaviť skupinku s „Počkajte, poďme sa o tom porozprávať“, počas štúdia.

Môžete zdieľať vaše myšlienky a uvažovania so svojou rodinou, priateľmi, alebo ďalšími vo svojich životoch. Pravé premýšľanie prináša energiu a rast do vášho učenia (sa). Kristova Komunita má dlhú tradíciu pýtania sa, hľadania, skúmania písiem, a prijímania Pokračujúceho Zjavenia pre učenie sa a nasledovanie Ježiša Krista. Vy ste (sú)časťou tej tradície, tiež. Použi túto knihu na zvýšenie svojho porozumenia a svojho učeníctva.

a z Ducha

a z Ducha

Pokiaľ ma hľadáte, nájdete ma; pokiaľ ma hľadáte s celým svojim srdcom, dám sa vám nájsť – hovorí Pán.
– Jeremiáš 29:13-14

Knihy

Biblia Kristova Komunita nabáda k používaniu najnovšieho dostupného prekladu Biblie. Verzie po anglicky ako napríklad NRSV alebo verzia Common English Bible poskytujú presný preklad, založený na najlepších súčasných vedomostiach ohľadom starovekých biblických jazykoch, kultúrach, a histórii. Dobrá Biblia pre štúdium je taktiež cenná.

Kniha Mormonova je vydaná Kristovou Komunitou v dvoch verziách. Jedna zachováva tradičný jazyk (Autorizovaná Verzia); druhá používa updateovaný jazyk (Revidovaná Autorizovaná Verzia).

Náuka a Zmluvy je aktualizovaná, keď cirkev kanonizuje inšpirovanú radu od proroka-prezidenta. Herald House predáva vsuvky nového písma a tlačí nové edície Náuky a Zmlúv.

Zdieľanie v Kristovej Komunite, tretia edícia (Herald Publishing House, 2012) je publikovaná Kristovou Komunitou a je stručnou brožúrkou cirkevnej identity, misie, vyhlásenia a vier. Je odporúčané, aby každý študent mal kópiu, aby porozumel viacej lekciám.

www.CofChrist.org Stránka Kristovej Komunity je ne(d)oceniteľným zdrojom pre súčasnú reflekciu, eseje alebo dokumenty, a porozumenia našej komunity viery. Navštevujte ju pravidelne, aby ste zostali aktualizovaný ohľadom posledných akcií, rád pre cirkev, výkladov písiem, zdrojov pre bohoslužby a učenie, a oveľa viac.

Martin Čičo

Autor: Martin Čičo | čtvrtek 23.3.2017 23:38 | karma článku: 0.00 | přečteno: 59x

Další články blogera

Martin Čičo

Lekcia č. 2 Posvätný Príbeh – Písma

Zameranie Hodiny: Skrz Písma – posvätný príbeh – sa učíme o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu.

7.5.2017 v 3:23 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 80 | Diskuse

Martin Čičo

Lekcia č. 1 Základy – Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý

Zameranie Hodiny: Veríme v jedného Živého Boha, ktorý je zjavený v Ježišovi Kristovi a pohybuje sa skrz celé stvorenie ako Duch Svätý. Hlásame Trojicu – Boha, ktorý je komunita troch osôb.

12.4.2017 v 0:27 | Karma článku: 6.60 | Přečteno: 137 | Diskuse

Martin Čičo

Môj pobyt u mormonov

Členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní som bol dva roky. Za ten čas som, okrem iného, zistil, ako to v skutočnosti v LDS cirkvi chodí a ako je to s tými ich „faktami“ a pýchami.

14.11.2015 v 0:48 | Karma článku: 7.42 | Přečteno: 299 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

David Dvořák

Vydání Babiše a inspirace pro Okamuru.

Politika je umění dosáhnout maxima možného. Dogmatické lpění na vyřčeném nebývá zrovna nejkonstruktivnější, na druhou stranu je třeba se nezpronevěřit zásadám a „neztratit tvář“.

22.11.2017 v 13:41 | Karma článku: 15.54 | Přečteno: 470 | Diskuse

Jan Klar

Tady pomůže už jen psychiatr

Jako poslední možnost, kterou Eva navrhla, bylo jít do manželské poradny. Dobře věděla, jaký má Michal odpor ke všem těm psychologům, terapeutům nebo osobnostním poradcům.

22.11.2017 v 12:42 | Karma článku: 12.04 | Přečteno: 365 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Děti vyrostly a tak tápeme

Čím podarovat děti na Vánoce? Navíc když už vůbec nejsou v dětském věku. Ty své dospělce nějak zvládneme, ale pak tu máme ty „malé“ neteře a synovce, čili děti, co mezitím vyrostly až (skoro)dospěly.

22.11.2017 v 10:33 | Karma článku: 11.93 | Přečteno: 247 | Diskuse

Marek Valiček

Radši dojedou domu zpocená, než pozvracená!

"Asi si budu o Jéžíška přát k vánocum nějakou tu kouzelnou zaklínací hůlku a pak ten brajgl kolem nás vysmejčim."

22.11.2017 v 9:00 | Karma článku: 24.43 | Přečteno: 775 | Diskuse

Libuse Palkova

Mateřství jako služba Bohu

Myslíte že úloha matky, a vše co mateřství obnáší, je srovnatelné s povinnostmi a prací třeba takového katolického kněze? Na tuhle myšlenku mě přivedla nedávná diskuze na zdejším blogu

22.11.2017 v 8:12 | Karma článku: 11.78 | Přečteno: 401 | Diskuse
Počet článků 9 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 299

Mormon, nečlen žiadnej cirkvi, veriaci sám za sebaNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.